КОЗИРОГ

козирог

21.12 - 19.01

Полярност: отрицателна
Качество: кардинален
Елемент: земя
Символ: козел
Управляваща планета: Сатурн
Противоположен знак: Рак

Благоприятни цветове: тъмно зелено и кафяво
Скъпоценен камък: оникс
Метал: сребро
Част от тялото: кости и зъби
Характерни черти: твърд, целенасочен
Девиз: Аз използвам

Родените под този знак са независими, със силен характер и големи, скрити амбиции. Стремят се към сигурност, благосъстояние, уважение, постове, власт. Не вярват в шанса, съмняват се в другите. Разчитат единствена на себе си. Склонни са да гледат откъм песимистичната страна на нещата, да мислят за евентуалния неуспех, затова са изключително разсъдливи и упорити при изпълнението на набелязаните цели. Решения вземат само след много добро анализиране на всички подробности. Действат бавно, методично, в ред. Дипломатични са. Отстъпват, изчакват, ако това им осигурява по-добра позиция към целта. Разумът във всички случаи доминира над чувствата. Вътрешната природа е дълбоко скрита. Удовлетворен или не, радостен или тъжен, козирог е винаги сдържан, спокоен, тих, с умерени жестове и думи, сериозен. Понякога дори изглежда срамежлив, прекалено затворен в себе си, меланхоличен. Горди, честни, честолюбиви, устойчиви, Козирог преглъщат обиди, но никога не ги забравят. Преодоляват разочарования, затруднения. Търпеливи и пестеливи, те са способни да се приспособят към най-тежките условия на живот. Съществени качества за тях са чувството за дълг, дисциплина, зачитането на обществените норми, морал, честно изградените авторитети, възрастните хора, родителите, родът, миналото. Козирог не приема лесно новостите. Консервативен е. Ненавижда скандалите, необузданите страсти, лекомислието, авантюрите, превзетостта, салонните маниери, перченето, празните приказки, хитростите, нечестните начини за издигане. Самолюбив, условен, със съмнение в другите, Козирог е малко контактен. Обича самотата. Тя му дава възможност за преценки и размисъл, за възстановяване на силите, за отмора. Козирог мисли бавно, задълбочено. Наблюдава, анализира, синтезира. Интересите му обикновено са насочени към по-сложните, сериозни неща. Способен е на упорит и продължителен труд. Акуратен в изпълнение на задълженията си, отговорен, той еднакво подхожда както за ръководна, така и за изпълнителска работа. Ръководителят Козирог изисква от подчинените си дисциплина, най-стриктно изпълнение на задълженията, честни отношения. Държи да бъде уважаван и макар да не е особено общителен умее да печели доверие. Родените Козирог имат тесен кръг познанства и съвсем малко приятелства. В любовта са чувствени, романтични, но сдържани. Не показват чувствата си. Не правят комплименти, но сърцата им са топли и нежни, а чувствата дълбоки и трайни. Искат уравновесени отношения в любовта, без излияния, но и без сцени на неразбирателство и ревност. Козирог е спокоен, мислещ, сериозен в любовта. Когато е влюбен, обикновено мисли за брак, но много често и за материалната или друга изгода от него. Доста са условията, които трябва да бъдат изпълнени, за да се реши на тази стъпка. В най-общия случай Козирог създава дом и семейство в по-зряла възраст. Стреми се към здрави семейни отношения, без конфликти и изневери. Козирог е търпелив, грижовен към децата си, с изисквания и амбиции към тях.