КИТАЙСКИ ЗОДИАК

Легендите разказват, че преди около десет века в далечното минало Буда изпратил покана до всички животни, обещавайки да ги възнагради, при условие, че те дойдат при него навреме. Известно е, че животните обикновено се занимават с нечовешки дела, а в източната култура е общоприето, че същността на едно животно се крие в това как то спи, възпроизвежда или търси храна за себе си и следва инстинктите за самосъхранение. Според тази легенда дванадесет животни дошли при поканата на Буда. Всички животни дошли в следния ред: първо Плъх, Вол, Тигър, Заек, след това Дракон, Змия, Кон, Овца, Маймуна, Петел, Куче, Свиня (Глиган). Според други източници, вместо Заека, е дошла Котка, а вместо Глиган дошла Свиня, вместо Плъх, дошла Мишка, а вместо Овца - Коза. В знак на лоялност великият бог Буда ги възнаградил с безсмъртие и ги назначил по една година да царуват. И сега хората, родени през определена година, ще бъдат надарени с чертите и качествата, присъщи на това животно.
В продължение на много векове китайската астрология ръководи и вдъхновява поведението на милиони хора в източната култура. Всеки човек, който е запознат с китайския лунен цикъл, винаги ще слуша мъдри съвети от човекът - Змия, ще търси успех в сътрудничество с кротката Овца и ще започне нов бизнес с проницателната Маймуна. Добре е да общувате с безгрижния Кон и винаги можете да разчитате на заека и непреклонния дракон. Освен това източните хора знаят, че критичният Петел може да бъде опитомен само със спокойна нагласа, Кучето - чрез убеждаване, оптимистичният Тигър - само с борба, а Плъхът - с пряко убеждение.
За да се разбере как жителите на източните страни свързват астрологичната практика с ежедневието си, е необходимо да отбележим основните принципи. На първо място, те искат да знаят какво може да притежава човек в даден период: материално богатство, чест, власт, слава, късмет, успех в любовта, престиж, професия, дом, приятели, отношение към другите, ерудиция. Съвсем естествено е човек да си зададе въпроса какъв мога да стана в определена година и какво да правя. Въпреки баналността на подобни въпроси, това дава ключ към разбирането на цялата източна култура, носителите на която се опитват да намерят своя вътрешен начин да се освободят от заблуди и страхове, и да придобият съвсем реални знания. Жителите на Изтока изразяват мислите си по различен начин. Те не се стремят да видят недостатъците и недостатъците на знака на хороскопа, а размишляват върху това как можете да станете Тигър, Овца или Куче при определени житейски обстоятелства. По-скоро говорим за посоки, които предполагат гъвкаво ритмично движение напред, защото всяко животно има свой собствен ритъм и походка. И всеки, който иска да се развива и напредва, трябва да се вслушва в съветите на източните мъдреци.

ПЛЪХ

1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

ВОЛ

1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

ТИГЪР

1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

ЗАЕК

1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

ДРАКОН

1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

ЗМИЯ

1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

КОН

1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

ОВЦА

1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027

МАЙМУНА

1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

ПЕТЕЛ

1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029

КУЧЕ

1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030

ГЛИГАН (СВИНЯ)

1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031