ВЕЗНИ

23.09 - 22.10

"Обичам, значи живея."
Ще се поддавате повече на настроенията и чувствата, въображението и ще живеете много емоционално. Склонни сте да смесвате мечти и реалност. Нагаждате се към другите, обгрижвате ги и ги защитавате, но това ще ви уморява често тази година. Имате нужда от време за себе си.
Домът, храната, семейството и финансовото благосъстояние ще са съществени за спокойствието ви. Възможно е през годината да преживеете конфликт с родители или роднини.
В любовта изпитвате силни чувства, влюбчиви. Всяка любов ще ви се струва истинска, голяма, хармонична. Възможен брак, ново начало. Въздържайте се от изневери, за да не предизвикате раздяла. Ще имате склонност да се впускате в прибързани и неподходящи връзки, които ще водят до скандали и разочарования. Любовта е неспокойна, драматична.
Тази година няма да е много добра във финансово отношение. Бъдете внимателни с излишните разходи.
Ще имате печалби в сферата на обществените услуги, работа с хора. Не давайте пари на заем на приятели, не играйте хазарт. Пазете се от финансова измама.
Имате възможност за добро образование, реализация. Успех чрез писане.
Обмисляйте добре проектите си, не бъдете припряни в изпълнението им. Ще имате помощ от борбени приятели.