Значение на числата в номерологията

Номерологията е древна наука, която чрез познанието за числата може да послужи на човек да опознае по-добре себе си и да се научи също така да разбира другите. Цялата информация на Вселената е вложена в числата.
Свидетелства за нея има още от времето на Питагор, за нея четем и в Библията. Говори се, че Исус променял имената на своите апостоли, като им давал имена, чиито вибрации съответстват на мисията им.
Номерология има в карти Таро, също и в древното учение Кабала.
Номерологията е метод, който, освен че анализира характера на човека, е и средство за предсказване на бъдещи събития, кармични модели и задачи.