Щастие
ако си щастлив насън или много се радваш, ще плачеш наяве.

Щедър
ако насън си щедър към някого, ще получиш пари или наследство.

Щракаш
щракаш ли насън револвер или пушка - ще се разтревожиш за празни работи.

Щраус
Да видите щраус в съня си, означава че вие си живеете в свой собствен свят и избягвате реалността. Може би се опивате да отречете нещо, или не можете да приемете нещо случило се. Щрауса е символ на истината и справедливостта.

Щурец
ако чуеш насън щурец да свири, внимавай - партньорът ти често поглежда встрани.

Щъркел
сънуваш ли щъркел - ти си щастлив човек и домът ти е пълен; момичетата, които сънуват щъркел, трябва да внимават - може да им донесе нежелана бременност.