Юбилей
празнуваш - честен ще останеш до дълбока старост; други празнуват и ти присъствуваш - чест и уважение ще добиеш.

Юг
ако в тази посока се обръщаш - хората едва ли обръщат внимание на твоите тъги.

Юзда
държиш - ще имаш успехи; ако изпуснеш - гледай да обуздаеш алчността и страстите си.

Юмрук
ако те ударят - ще те дочака някой; ако удариш ти някому - ще победиш противника си.

Юрган
ти или друг ако шие - ще се ожениш; хубав и се завиваш - другар ще си намериш.


гладиш с нея / двама влюбени ще сдобриш