26

ДВАДЕСЕТ И СЕДМИ ЛУНЕН ДЕН

ПОДСТРИГВАНЕ:

Ще помогне на тези, които желаят да подобрят личния си чар и комуникативни умения. Ако се подстрижете на 27-ия лунен ден , успехът с другите ще бъде сигурен.

БОЯДИСВАНЕ:

Радикалната промяна в цвета на косата на този ден е гаранция за бъдещо материално и физическо благосъстояние.

КАКВО ДА ПРАВИМ:

Стилирането трябва да бъде красиво и спретнато, за да получите голям приток на жизнена енергия. Двадесет и седмият лунен ден се характеризира с повишена активност. Ежедневните въпроси се решават лесно, с изключение на най-рутинните и скучни задължения. Лесно е да се водят всякакви преговори, да се започват нови, грандиозни проекти. Ако правилно се разпореждате с тези мощни енергийни потоци, които излъчват пространство, ще можете да достигнете големи висоти. Не бива да ги хабите за дреболии, най-добре е да насочите силите си към нещо наистина важно, за да пожънете спокойно плодовете на постигнатото през следващите дни.